Prikaži više

Einhell koncept garancije

Izvan zakonskog reklamacionog zahteva, Einhell omogućava potrošaču Einhell Power X-Change proizvoda garantni rok od 36 meseca (garancija proizvođača) od datuma naznačenog na prodajnom računu koji pokriva sve tehničke defekte koji su u okviru Einhell odgovornosti. Potrošač može da uputi zahtev direktno Einhell d.o.o. Beograd ili trgovcu gde je proizvod kupljen - u oba slučaja, Einhell će ispuniti legitimne reklamacione zahteve na jednostavan i nebirokratski način. Garantni rok se ne odnosi na rezervne delove i potrošni materijal.

Dodatno, zakonski reklamacioni zahtevi potrošača ostaju na snazi bez ograničenja.

Legitimnost reklamacije u garantnom roku u tehničkom smislu ne postoji u sledećim slučajevima

 • Neadekvatna upotreba (eksplicitan navod da su prekršena pravila opisana u upustvu za upotrebu)
 • Habanja koja je izazavao korisnik - npr. tupe oštrice testere, istrošene četkice
 • Habanja i sekundarna oštećenja usled neodržavanja, popravke, manjka potrošnog materijala (npr. maziva) - na primer, oštećenja pregrevanja usled blokiranja rashladnih otvora, nastalih šteta od prljavštine, mržnjenja, i sl.
 • Oštećenja očevidno izazvana prekomernom upotrebom / preopterećenja
 • Oštećenja izazvana neadekvatnim / neodgovarajućim potrošnim materijalom (npr. pogrešno gorivo)
 • Oštećenja izazvana nesumnjivom pogrešnom upotrebom
 • Preopterećenjem izazvana oštećenja delova kućišta ili dodataka usled abnormalnih napora
 • Preopterećenjem izazvana iskrivljenja / deformacije delova kućišta ili dodataka usled abnormalnih napora
 • Oštećenja nastala od prepunjivanja ili curenja potrošnih materijala usled nepravilnog skladištenja, neodgovarajućih sredstava čišćenja ili drugih hemikalija koje oštećuju komponente.
 • Oštećenja usled neodgovarajućeg izlaganja ekstremnim temperaturama (npr. pukotine usled zamrzavanja, termičke deformacije komponenata, i sl).
 • Oštećenja usled permanentnog izlaganja ultraljubičastom zračenju
 • Uređaji bez ikakvog vidljivog nedostatka

Da li ti treba pomoć?

Oko svih pitаnjа i proizvodа kompаnije Einhell ili tehničkih problemа pomoći će ti stаlnа linijа zа pomoć klijentimа.

+381 11 2269 161/162

Od ponedeljkа do petkа
08:00 - 16:00 čаsovа