Električne kosačice

Lagane i tihe električne kosačice

Električne kosačice su tišije, zahtevaju manje održavanja i imaju čistiji rez od svojih benzinskih kolega. Osim toga, kosačice sa ovim oblikom pogona su uvek spremne za upotrebu, jer se ne moraju dopunjavati gorivom pre upotrebe. Zahvaljujući relativno maloj težini, električne kosačice se mogu pomerati i sa manje napora. To čini električne kosačice održivijim alternativnim rešenjem za male do srednje veličine travnjaka.