Einhell usaglašenost – naš osećaj odgovornosti

Korporativnu kulturu u Einhell d.o.o. Beograd karakteriše jasna odgovornost, međusobno poštovanje i poverenje. Zakonito i etičko ponašanje sastavni su deo naših poslovnih aktivnosti i važan preduslov za održivo obezbeđivanje našeg poslovnog uspeha. Naš primarni cilj je da izbegnemo rizike koji narušavaju poverenje naših klijenata, akcionara, poslovnih partnera i javnosti u Einhell d.o.o. Beograd.

Procedura uzbunjivanja

Svi zaposleni mogu uputiti sva pitanja koja imaju ili mogu imati svojim menadžerima i relevantnim odeljenjima u Einhell d.o.o. Beograd, posebno Pravnom odeljenju i Kancelariji za korporativnu reviziju.

Einhell kontakt za usklađenost je takođe dostupan svim zaposlenima, kupcima, dobavljačima i drugim spoljnim partnerima kao referentna tačka za sva pitanja u vezi sa usklađenošću. Isto važi i ako se uoče slabosti ili druge okolnosti koje mogu dovesti do kršenja zakona. Einhell d.o.o. Beograd garantuje da će svi primljeni upiti i izveštaji biti tretirani poverljivo i da neće pokušavati da identifikuje osobu koja je podnela prijavu. Ovo se ne odnosi na uvredljive ili lažne prijave.

Einhell kontakt za usklađenost je dostupan na Srpski i Engleski:

E-Mail: [email protected]