Izjava o zaštiti podataka za veb-stranicu www.einhell.rs

Odgovorni za uređivanje i sadržaj:

Einhell d.o.o. Beograd (u nastavku nazvana „Kompanija“) se raduje Vašoj poseti našeg veb-sajta i Vašem interesovanju za našu Kompaniju. Zaštita ličnih podataka je za nas važna stvar. Davanje ličnih podataka se vrši dobrovoljno, Kompanija obrađuje ove podatke shodno odredbama evropske Osnovne uredbe o zaštiti podataka, nemačkog Zakona o telekomunikacijama i nemačkog Zakona o zaštiti podataka.
U nastavku opisujemo, koji će podaci biti obrađeni za vreme Vašeg boravka na internet prisustvu Kompanije.

1. Odgovoran

Odgovoran za obradu Vaših podataka je Einhell d.o.o. Beograd. Izuzeci u vezi sa ovim će biti objašnjeni u ovoj Izjavi o zaštiti podataka.

Naši kontakt podaci glase kao što sledi:

Einhell d.o.o. Beograd
Vojvodjanska 386
11271 Beograd - Surcin, Serbia
Email: komercijala [AT] einhell [DOT] com

Kontakt podatke Ovlašćenog za zaštitu podataka naći ćete dole pod brojem 20.

2. Lični podaci

Lični podaci su pojedinačni podaci o ličnim ili činjeničnim odnosima jednog određenog ili odredivog fizičkog lica. U to spadaju informacije kao npr. IP adresa, Vaše oslovljavanje, Vaše pravo ime, Vaša adresa, Vaša e-mail adresa, Vaš broj telefona i Vaš datum rođenja. Dalje Vam u okviru procesa servisa nudimo pristup zaštićen korisničkim imenom i lozinkom. U vezi sa ovim biće sačuvani korisničko ime i lozinka, po potrebi pol. Informacije, koje se ne mogu dovesti u vezu sa Vašim stvarnim identitetom – kao npr. favorizovane internet stranice ili broj korisnika stranice – nisu lični podaci.

3. Obrada ličnih podataka

Kada posećujete veb-sajt Kompanije, mi obrađujemo i privremeno čuvamo podatke različitih vrsta. Među njih spadaju podaci povezivanja traženog računara, internet stranice/datoteka, koje ste kod nas odabrali kao i datum i trajanje posete. Dalje određujemo podatke za prepoznavanje primenjenih internet-pretraživača i tip radnog sistema kao i veb-sajt, sa kojeg nas Vi posećujete. Lični podaci kao Vaše oslovljavanje, Vaše ime, Vaša adresa, po potrebi Vaša kompanija, Vaš datum rođenja, broj telefona ili e-mail adresa biće samo onda zabeleženi, ukoliko ove podatke date dobrovoljno u okviru registracije, ankete, nagradne igre, izvršenja ugovora ili zahteva za informacijom.

4. Namensko korišćenje i prenos ličnih podataka

Lične podatke koje ste Vi stavili na raspolaganje Kompanija koristi u cilju tehničke administracije veb-sajta, servisnih usluga, upravljanja klijentima, poboljšanja ponude internet-prisustva, upita koji se odnose na proizvode i za marketing samo u svakom za to neophodnom obimu.

5. Pravni osnov za obradu podataka

Pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka zavisi od osnovne namene obrade podataka.

 

5.1 Tehnička administracija veb-sajta

Pravni osnov za obradu ličnih podataka za gore navedenu namenu je čl. 6 st. 1 lit. b DS-GVO, ukoliko sa Vama postoji ugovorni odnos. Ukoliko između Kompanije i Vas ne postoji ugovorni odnos, pravni odnos za obradu podataka je čl. 6 st.1 lit. f DS-GVO. Prenos ličnih podataka (npr. IP adrese) je neophodan za uspostavljanje odnosa kao i da bi se pokazali sadržaji veb-stranice.

 

5.2 Servisne usluge

Pravni osnov za obradu ličnih podataka za gore navedenu namenu je čl. 6 st. 1 lit. b DS-GVO. Naše servisne usluge pružamo u okviru ispunjenja ugovornih obaveza. Bez obrade ličnih podataka mi ne možemo ispuniti odn. izvršiti sa Vama postojeći ugovor.

 

5.3 Google Tag Manager

Naš veb sajt koristi Google Tag Manager, uslugu koju pruža Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska osobama iz Evropske ekonomske zone i Švajcarske, a svim ostalim osobama od strane Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD ("Google").

Tag Manager se koristi za upravljanje alatima i spoljnim uslugama koje koristimo na našem veb sajtu i omogućava upotrebu tzv. oznaka. Oznaka je element koda koji se čuva u izvornom kodu veb sajta, na primer da bi se kontrolisalo koje se stranice ili elementi i alati servisa aktiviraju i u kojem redosledu se učitavaju. Alat pokreće druge oznake koje zauzvrat mogu prikupljati podatke, a koje su dalje objašnjene u ovom pravilniku o privatnosti. Neke od podataka se obrađuju na Google serveru u Sjedinjenim Američkim Državama.

Zaključili smo sporazum o obradi podataka sa kompanijom Google Ireland Limited za korišćenje Google Tag Manager-a. U slučaju prenosa ličnih podataka od strane Google Ireland Limited u SAD, Google Ireland Limited i Google LLC su zaključili standardne ugovorne klauzule (Odluka o sprovođenju (EU) 2021/914, Modul 3) u skladu sa čl. 46(2)(c) GDPR. Pored toga, takođe dobijamo vaš izričiti pristanak za prenos vaših podataka u treće zemlje u skladu sa čl. 49(1)(a) GDPR.

Google politika privatnosti podataka u vezi sa ovim alatom može se pronaći ovde: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/.

 

5.4 Google Analytics 4

Ako ste dali svoj pristanak, ovaj veb sajt koristi Google Analytics 4, uslugu veb analitike koju pruža Google LLC. Odgovorna strana za korisnike u EU/EEA i Švajcarskoj je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska ("Google").

Opseg obrade
Google Analytics 4 koristi kolačiće koji omogućavaju analizu vaše upotrebe naših veb sajtova. Informacije prikupljene putem kolačića o vašoj upotrebi ovog veb sajta obično se prenose na Google server u Sjedinjenim Američkim Državama i tamo se čuvaju.

Google Analytics 4 podrazumevano ima omogućenu anonimizaciju IP adrese. Zbog anonimizacije IP adrese, vaša IP adresa će biti skraćena od strane Google-a unutar država članica Evropske unije ili u drugim državama koje su deo Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima će puna IP adresa biti preneta na Google server u Sjedinjenim Američkim Državama i tamo skraćena. Prema Google-u, IP adresa koju vaš pregledač prenosi kao deo Google Analytics 4 neće biti spojena sa drugim Google podacima.

Tokom posete veb sajtu, vaše ponašanje kao korisnika se beleži u obliku "događaja". Događaji mogu biti:

 • Pregledi stranica
 • Prva poseta veb sajtu
 • Početak sesije
 • Vaš "putanja klikova", interakcija sa veb sajtom
 • Skrolovanje (kada korisnik skroluje do dna stranice (90%))
 • Klikovi na spoljne linkove
 • Unutrašnji pretraživački upiti
 • Interakcija sa video sadržajem
 • Preuzimanje datoteka
 • Pregledani / kliknuti oglasi
 • Podešavanja jezika
 • Kupovina proizvoda (ako je funkcija dostupna na veb sajtu)

Takođe se beleži:

 • Vaša približna lokacija (region)
 • Tehničke informacije o vašem pretraživaču i uređajima koje koristite (na primer, podešavanje jezika, rezolucija ekrana)
 • Vaš internet provajder
 • Referentni URL (putem kojeg veb sajtu/oglašivačkom kanalu ste došli na ovaj veb sajt)

Svrhe obrade podataka
U ime operatera ove veb stranice, Google će koristiti ove informacije kako bi procenio vaše pseudonimno korišćenje veb stranice i sastavio izveštaje o aktivnostima na veb stranici. Izveštaji koje pruža Google Analytics 4 služe za analizu performansi naše veb stranice i uspeha naših marketinških kampanja.

Primaoci
Primaoci podataka su/mogu biti

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (kao obrađivač u skladu sa članom 28 GDPR-a)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Ne može se isključiti mogućnost da američke vlasti mogu pristupiti podacima koje čuva Google.

Transfer treće zemlje
U meri u kojoj se podaci obrađuju van EU/EEA i ne postoji nivo zaštite podataka koji odgovara evropskom standardu, zaključili smo EU standardne ugovorne klauzule sa pružaocem usluga kako bismo uspostavili odgovarajući nivo zaštite podataka. Matična kompanija Google Ireland, Google LLC, ima sedište u Kaliforniji, SAD. Transfer podataka u SAD i pristup podacima koje čuva Google od strane američkih vlasti ne može se isključiti. SAD se trenutno smatra trećom zemljom sa stanovišta zaštite podataka. Nećete imati ista prava tamo kao u EU/EEA. Možda nećete imati pravo na pravne lekove protiv pristupa od strane vlasti.

Trajanje čuvanja
Podaci koje šaljemo i koji su povezani sa kolačićima automatski se brišu nakon 14 meseci. Brisanje podataka čiji je period zadržavanja istekao dešava se automatski jednom mesečno.

Pravni osnov
Pravni osnov za obradu ovih podataka je vaš pristanak u skladu sa članom 6, stav 1, tačka 1, lit. a GDPR-a.

Opoziv
Možete povući svoj pristanak u bilo koje vreme, sa dejstvom za budućnost, pristupom postavkama kolačića (dugme za privatnost se nalazi na dnu leve strane stranice) i promenom vašeg izbora tamo. Zakonitost obrade koja je obavljena na osnovu pristanka do povlačenja ostaje nepromenjena.

Pored toga, možete sprečiti prikupljanje podataka koje kolačić generiše i koji se odnose na vaše korišćenje veb stranice od strane Google-a, kao i obradu ovih podataka od strane Google-a, tako što ćete

 • apreuzimanjem i instaliranjem dodatka za pregledač koji onemogućava Google Analytics 4. Ovim će biti instaliran "opt-out" kolačić na vašem uređaju. To će sprečiti prikupljanje od strane Google Analytics 4 za ovu veb stranicu i ovaj pregledač u budućnosti, dokle god kolačić ostaje instaliran u vašem pregledaču.
 • onemogućavanjem Google Analytics 4 putem sledećeg linka: Onemogući Google Analytics 4. Ovim će biti postavljen "opt-out" kolačić na vašem uređaju. To će sprečiti prikupljanje od strane Google Analytics 4 za ovu veb stranicu i ovaj pregledač u budućnosti, dokle god kolačić ostaje instaliran u vašem pregledaču.

Za više informacija o uslovima korišćenja Google Analytics 4 i politici privatnosti Google-a, molimo posetite https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ ili https://policies.google.com/?hl=en.

 

5.5 Youtube-Videos

Na nekoliko naših veb-stranica mi ugrađujemo Youtube-Videos. Operater odgovarajućih Plugins je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kada posećujete stranicu sa YouTube-Plugin, uspostaviće se veza sa Youtube serverima. Pri tome će Youtube saopštiti, koje stranice posećujete Kada ste ulogovani na Vašem Youtube-Account, Youtube Vam može Vaše ponašanje u surfovanju lično dodeliti. Ovo ćete sprečiti, tako što ćete se prethodno izlogovati iz Vašeg Youtube-Account.

Kad je Youtube-Video započet¬, ponuđač koristi Cookies, koji sakupljaju uputstva o ponašanju korisnika.

Ko je deaktivirao čuvanje Cookies za Google-Ad-Program neće morati da računa sa takvim Cookies takođe ni kod gledanja Youtube-Videos. Ali Youtube takođe ne odbija ne-lične informacije korisnika u drugim Cookies. Ako želite da to sprečite, onda morate da čuvanje Cookies blokirate u pretraživaču. Dalje informacije o zaštiti podataka kod „Youtube“ naći ćete u Izjavi o zaštiti podataka ponuđača pod: https://policies.google.com/privacy

 

5.6 Google Maps

Ova veb-stranica primenjuje Google Maps API, da bi vizuelno predstavila geografske informacije. Kod korišćenja Google Maps takođe se od strane Google obrađuju i koriste podaci o korišćenju funkcija karata povučeni od strane posetilaca. Bliže informacije o obradi podataka od strane Google možete preuzeti iz Google Uputstva za zaštitu podataka. Tamo možete u Centru za zaštitu podataka takođe izmeniti Vaša lična podešavanja zaštite podataka.

 

5.7 Use of script libraries (Google webfonts)

Da bi smo naše sadržaje predstavili sveobuhvatno pretraživački korektno i grafički odgovarajuće, mi primenjujemo na ovom veb-sajtu biblioteke skripti i biblioteke fonta kao npr. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts će radi izbegavanja višestrukih skladišta biti preneti u predmemoriju Vašeg pretraživača. Ukoliko Google Webfonts ne podržava pretraživač ili sprečava pristup, sadržaji će biti prikazani u standardnom fontu.

Pozivanje bibiloteke skpipta ili biblioteke fonta automatski gasu vezu prema operateru biblioteke. Pri tome je teorijski moguće – međutim trenutno takođe nejasano da li i po potrebi u koje svrhe– operater podiže podatake odgovarajućih bibiloteka.

Smernice za zaštitu podataka operatera biblioteke Google naći ćete ovde: https://www.google.com/policies/privacy/

 

5.8 Issuu

Naša veb lokacija koristi JavaScript kod za pružanje Fleš aplikacija (Fleš dodatak) sa Issuu Inc., 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, SAD (u nastavku teksta: Issuu). Ovo omugućava da se publikacije za štampanje otvore kao e-paper.
Issuu koristi kolačiće i koji dozvoljavaju analizu vaše upotrebe veb lokacije. Oni će zatim prikupiti i sačuvati lične informacije kao što su IP adrese i informacije o vremenu i trajanju upotrebe. Transfer se obavlja ako aktivirate JavaScript u pregledaču. Za više informacija o Issuu Uslovima upotrebe i privatnosti, posetite issuu.com/legal/privacy.

 

5.9 Cloudflare

Naše stranice koriste funkcije koje obezbeđuje Cloudflare Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, USA.

Cloudflare obezbeđuje globalno distribuiran mrežni saobraćaj sa DNS. Tehnički transfer informacija između vašeg programa za pregled interneta i našeg sajta je rutiran kroz Cloudflare mrežu. Cloudflare je stoga u mogućnosti da analizira saobraćaj između korisnika i naših sajtova; na primer, da bi ubrzao vreme učitavanja stranice i detektovao potencijalne napade na naše web servise.

Dodatno, Cloudflare može skladištiti "kolačiće" na Vašem računaru u svrhu optimizacije i analize. Osnov za ovo je naše legitimno pravo da obezbedimo i zaštitimo naše mrežne usluge, performanse sistema ili reklamiranja, i u skladu je sa članom  6(1)(f) GDPR. Potpisali smo adekvatan sporazum o procesiranju podataka sa Cludflare na bazi GDPR. Uopšteno, podaci se obrađuju u Nemačkoj ili u drugim državama Evropske unije. U određenim slučajevima, procesiranje se obavlja i u drugim državama koje su bile određene od setrane Evropske komisije u skladu sa Članom 45 GDPR, na bazi EU standardnog sporazuma ili ukoliko je zaštita podataka obezbeđena od strane primaoca na drugi način. Cloudflare sakuplja statističke podatke o Vašoj poseti našem sajtu. Podaci uključuju:

 • IP adresu
 • Datum i vreme zahteva (za otvaranjem stranice)
 • Sadržaj zahteva (za konkretnu stranicu)
 • Status pristupa/HTTP statusni kod
 • Količinu prenetih podataka u oba pravca
 • Web sajt sa koga dolazi zahtev
 • Program za pregled interneta i interfejs, jezik i verziju programa.

Cloudflare koristi ove podatke za statističke procene svrhe zahtevane operacije, bezbednosti i optimizaciju ponuđenog odgovora. Možete pronaći informacije o skupljanju podataka i bezbednosti podataka od strane Cloudflare ovde.

 

5.10 Faceboox pixel i Facebook remarketing

Zbog našeg ličnog intresa za analizu, optimizaciju i ekonomski aspekt sajta, na sajtu je aktivan takozvani "Facebook pixel" sa društvene mreže Facebook (upravljana od strane Facebook Inc. 1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA), ili ukoiko ste rezident EU - Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) ( u daljem tekstu “Facebook”).

U pomoć Facebook pixel-a, Facebook je u mogućnosti da identifikuje posetioce našeg sajta kao ciljnu grupu za prezentovanje oglasa, tzv. "Facebook ads". Mi koristimo Facebook pixel da bismo prikazali oglase koje isporučuje Facebook, samo onim korisnicima koji su iskazali intres za naše usluge / proizvode ili koji ispunjavaju specifične karakteristike komunicirane sa Facebook-om ( tzv "Pixel događaje" i koji mogu sadržati npr. korisničku e-mail adresu). Drugim rečima, korišćenjem Facebook pixel-a, pokušavamo da se osiguramo da Fecebook oglasi, reflektuju potencijalne intrese korisnika sajta umesto da budu nešto što će Vam zasmetati. Pomoću Facebook pixel-a, mi smo u mogućnosti da bolje pratimoefektivnost Facebook oglašavanja za statističke i marketinške namene, tako što imamo uvid da li su korisnici našeg sajta došli na naš sajt tako što su kliknuli na Facebook oglas.

Facebook pixel je aktivan onog trenutka kada posetite naš sajt i može uskladištiti podatke na Vašem računaru u poseban statistički fajl sa podešavanjima tzv "cookie". Ako se nakon posete, našem sajtu, ulogujete na Facebook, Vaša poseta našem sajtu je evidentirana. Uskladišteni podaci ostaju anonimizirani za nas i mi na osnovu njih ne možemo ustanoviti identitet korisnika. U svakom slučaju, podaci su procesirani i skladišteni u Facebook-u, tako da je moguće ukrštanjem podataka, sa njihove strane identifikovati korisnika. Kada prenosimo podatke, oni služe za unakrsnu proveru i šifrovani su lokalno u vašem programu za pregled interneta. Ovi podaci se tek nakon šifrovanja šalju Facebook-u putem sigurne https konekcije. Ovo se radi isključivo radi usaglašavanja podataka sa podacima koje je šifrovao Facebook.

Kada prenosimo podatke, oni služe za unakrsnu proveru i šifrovani su lokalno u vašem programu za pregled interneta. Ovi podaci se tek nakon šifrovanja šalju Facebook-u putem sigurne https konekcije. Ovo se radi isključivo radi usaglašavanja podataka sa podacima koje je šifrovao Facebook.

Obrada podataka od strane Facebook-a radi se u okviru Facebook-ovih pravila korišćenja podataka. Opše informacije o prikazivanju Facebook oglasa, možete naći na u Facebook-ovim pravilima korišćenja podataka: www.facebook.com/policy.php Možete pronaći specifičnosti i detalje  vezane za Facebook pixel i kako on funkcioniše u Facebook Help stranici: www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Možete se usprotiviti skupljanju podataka od strane Facebooka i isključiti prikazivanje Facebook oglasa. Da biste to uradili, pratite uputstva vezana za Vaša podešavanja, na stranici: www.facebook.com/settings ili izneti protest na US stranici: www.aboutads.com/choices na EU stranici: www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ Ove sajtovi nezavisni od pristupnog uređaja - adaptirani su i za korišćenje na dektop računarima i mobilnim uređajima

 

5.11 Google Ads

Our website uses Google conversion tracking. If you link to our website via an ad delivered by Google, Google Ads places a cookie on your computer. The cookie for conversion tracking is placed on your computer when a user clicks on an ad delivered by Google. These cookies expire at the end of 30 days and do not serve to identify you personally. If the user visits certain pages on our website and the cookie has not yet expired, we and Google can detect that the user clicked on the ad and was routed to this site. Each Google Ads customer receives a different cookie. Cookies therefore cannot be tracked via websites of Ads customers. The information obtained with the aid of conversion cookies serves to compile conversion statistics for Ads customers that have opted into conversion tracking. These customers learn the total number of users that clicked on their ad and that were routed to a page with a conversion tracking tag. However, they do not obtain any information that can be used to identify users personally.

If you do not want to participate in tracking, you can decline to allow the cookie from being placed on your computer -- using, for example, browser settings that deactivate the automatic placement of cookies or set your browser so that it blocks cookies from the domain "googleleadservices.com“.

Please note that you should not delete opt-out cookies if you do not wish to have measurement data recorded. If you have deleted all the cookies in your browser, you will need to set the opt-out cookie again.

 

5.12 Korišćenje Google Remarketing-a

Ovaj sajt koristi remarketing opciju od strane Google Inc. (u daljem tekstu "Google"). Ova opcija služi za prezentovanje oglasa koji su relevantni za intresovanja korisnika. "Cookie"  koji je snimljen na korisnikovom računaru, omogućava prepoznavanje korisnika od strane Googla, prilikom poseta Google oglasnom mreži sajtova. Posetiocima ovih sajtova može biti prezentovan oglas koji je relevantan za prethodno posećeni sadržan na sajtovima koji koriste Google remarketing opciju.

Prema informacijama koje nam dostavlja, Google ne skuplja lične podatke, kao deo procesa. Ukoliko ne pristajete na korišćenje Vaših podataka, od strane Google remarketing funkcije, možete je deaktivirati odabirom odgovarajućih podešavanja na:  www.google.com/settings/ads  Alternativno, možete deaktivirati oglašavanje na bazi vaših intresa sledeći uputstva na: www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp Na sledećoj adresi možete pronaći više informacija o Google remarketing opciji i samoj politici taštite podataka na: www.google.com/privacy/ads/.

 

5.13 Friendly Captcha

Einhell uses the "Friendly Captcha" service to prevent fraudulent activity and to protect you as an end user from becoming a potential victim of cybercrime.

The Friendly Captcha services provides a JavaScript element that is integrated into the source code of the website / webshop. The inclusion of the JavaScript element loads software in the background that provides crypto puzzles. Your device solves this crypto puzzle automatically, and you do not have to solve any arithmetic problems or picture puzzles.

The solution of the crypto puzzle is used to track whether the website / webshop is being used fraudulently or through automated machine processing, e.g. using bots, and to confirm the visitors are real people. The service is used in forms (contact forms, prize draw forms, registration and login forms, etc.) and in the order process.

To provide the service, Friendly Captcha stores the following data:

 • the User Agent, Origin and Referer request headers.
 • The puzzle itself, which contains information about the Friendly Captcha account and the identifier of the website to which the puzzle relates.
 • The version of the Friendly Captcha service being used.
 • Timestamp (Date / Time) that the puzzle was requested and solved.

Friendly Catch stores an anonymised counter for each IP address to enable dynamic scaling of the puzzle complexity in the edge network, in order to detect malicious/automated use and minimise the banning of real people. The IP addresses are anonymised by one-way hashing, and thus are not personally identifiable. The use of Friendly Captcha does not involve the storage of personal data such as your name, email address, online profile, etc.

No cookies are set when using Friendly Captcha.

Provider of the service:
Friendly Captcha GmbH, Wörthsee, Deutschland

You can find further information about Friendly Captcha's data protection policy here. Friendlycaptcha.com - Privacy policy for end users

In accordance with article 6, section 1(f) of the General Data Protection Regulation (GDPR), Einhell Germany AG and its subsidiaries have a legitimate interest in the use of Friendly Captcha, as the service helps to prevent potentially fraudulent activity on our website / webshop which could put Einhell infrastructure at risk.

 

5.14 Matomo (Samo-Hostovanje)

Opis servisa
Ovo je usluga web analitike otvorenog koda. Matomo obezbeđuje tehnologiju. Međutim, Matomo ne obrađuje nikakve podatke jer se podaci ne prenose na Matomo zbog rešenja za samo-hostovanje. Samo-hostovanje znači da Einhell hostuje uslugu web analitike Matomo na sopstvenim serverima i tako ima isključivi suverenitet nad analitičkim podacima.

Svrha podataka
Ova lista predstavlja svrhe prikupljanja i obrade podataka.

 • Analitika
 • Praćenje aktivnosti

Korišćene tehnologije
Mi koristimo Matomo bez bilo kakvih kolačića (cookies) - umesto toga oslanjamo se na praćenje aktivnosti bez kolačića. Praćenje bez kolačića je alternativna forma praćenja aktivnosti koja koristi metode kao što su brojanje jedinstvenih IP adresa ili identifikaciju pretrazivača kako bi prepoznali jedinstvene korisnike umesto kolačića

Prikupljeni podaci
Ova lista prestavlja sve (lične) podatke koji su prikupljeni kroz ovaj servis ili preko njega.

 • Vreme korisnikove prethodne posete
 • Rezolucija ekrana
 • Preuzete ili kliknute datoteke
 • Linkovi van domena kliknutog
 • Brzina stranice
 • URL Stranice
 • Broj poseta
 • Anonimizirana IP adresa korisnika
 • Vrsta pretraživača
 • Informacije o pretrazivaču
 • Vremenska zona
 • Vreme korisnikove prve posete
 • Datum I vreme posete
 • Naslov stranice
 • Referentni URL
 • Podaci o upotrebi
 • Informacije o uređaju
 • Geografska lokacija
 • Porudžbina putem anonimiziranog ID

Mi koristimo IP anonimizaciju za analizu uz Matomo. U ovom slučaju Vaša IP adresa se skraćuje pre analize tako da više ne može biti jasno povezana sa Vama. Isti princip koristi se I za ID porudžbine kada je poručivanje omogućeno na stranici.

Pravni osnov
U nastavku su izlistani pravni osnovi za obradu podataka.

 • Art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR
 • §25 para. 2 no. 2 TTDSG

Lokacija obrade podataka
Ovo je primarna lokacija gde se prikupljeni podatci obradjuju. Ukoliko se podatci obradjuju u drugim zemljama, informisaćemo Vas odvojeno.

 • Evropska Unija

Deaktiviraj Matomo
Ukoliko se ne slažete za skladištenje I obradu Vaših podataka možete deaktivirati obradu ovde. U ovom slučaju opt-out kočlačić (cookie) biće skladišten u Vašem pretraživaču koji sprečava Matomo da skladišti Vaše podatke. Ukoliko obrišete kolačiće moraćete prilikom sledeće posete našoj stranici deaktivirati Matomo ponovo.

6. Prenos podataka

Prenos Vaših ličnih podataka trećima se ne vrši, osim ako to nije neophodno u cilju izvršenja ugovora ili ste Vi izričito odobrili. Tako na primer može biti neophodno, da mi prilikom servisnih usluga Vašu adresu i podatke o porudžbini damo Vašem partneru iz veleprodaje, partneru iz servisa. Ukoliko ovlašćujemo eksterne provajdere, oni su pažljivo odabrani i shodno čl. 28 DS-GVO obavezni su na to, da se pridržavaju svih propisa o zaštiti podataka.

7. Korišćenje "kolačića" - "cookies"

Ovaj sajt koristi "kolačiće" (eng. "cookies"). Oni su mali tekstualni fajlovi koji su snimljeni na Vašem računaru. Kada posetite sajt, ukoiko prethodno nije, ovaj fajl može biti snimljen na Vaš računar. Ovaj fajl sadrži karakterističan tekstualni zapis koji omogućava Vašem programu za pregled interneta da prepozna ponovnu posetu sajtu. Mi koristimo ovu funkciju kako bismo optimizovali Vaše iskustvo na našem sajtu, učinili sajt bezbednijim i efikasnijim. Ovi fajlovi takodje omogućavaju našem sistemu da detektuje Vaš (računar i) program za pregled interneta, kako bismo Vam ponudili bolje usluge. Neke funkcionalnosti sajta nisu dostupne bez upotrebe "kolačića". Ove funkcionalnosti zahtevaju identifikaciju "kolačićima".

"Kolačići" su snimljeni na Vašem računaru i vi imate punu kontrolu nad njihovom upotrebom. Odabirom različitih tehničkih podešavanja u okviru Vašeg programa koji koristite za pregled interneta, možete onemogućiti snimanje ovih fajlova i trenos podataka koji oni sadrže. "kolačići" koji su prethodno snimljeni, mogu se obrisati bilo kada. Želeli bismo da Vam ipak ukažemo da Vas ovakav postupak može onemogućiti da koristite sve mogućnosti našeg sajta.

Koristeći linkove navedene ispod, možete saznati kako da upravljate "kolačićima" (deaktivacija brisanje i sl.) za sve bitnije programe za pregled interneta:

Obrada podataka sprovodi se na bazi § 15 (3) TMG (Telemedia Act) člana 6 (1) lit. GDPR - osnov - opravdana potreba obrade podataka. Podaci prikupljeni na ovaj način su anonimizirani koristeći određene tekničke procedure. Na ovaj način obraženi podaci ne mogu se iskoristiti za povezivanje podataka sa Vama lično. Podaci se ne skladište zajedno sa drugim ličnim podacima koji se odnose na Vas.

Možete bilo kada opozvati prethodno datu saglasnost za korišćenje "kolačića".

Možete videti listu eksternih "kolačića", kada posećujete sajtove u odeljku 5.

8. Obrazac za kontakt

Ako stupite sa nama u kontakt putem e-maila ili obrasca za kontakt, mi ćemo sačuvati podatke učinjene sa Vaše strane u svrhu obrade upita kao i mogućih povezanih pitanja.

9. Newsletter

Ako se odlučite za prijem newsletter-a putem sajta, mi tražimo od Vas da nam obezbedite e-mail adresu, kao i informacije koje nam omogućavaju da proverimo da vi jeste vlasnik e-mail adrese koju ste prijavili i da se slažete sa uslovima za prijem newsletter-a. Da bismo personalizovali newsletter, mi ćemo ubeležiti lične podatke kao što su ime, prezime, i e-mail adresa. Mi koristimo ove podatke za slanje zahtevanih informacija i za registrovanje Vašeg pristanka. Pristanak za skladištenje Vaših podataka, e-mail adrese i korišćenje istih za slanje newsletter-a, možete otkazatibilo kada, putem linka u e-mail-u ili putem odjave u Vašem Einhell nalogu na sajtu ili prismenim putem na adresu  Einhell d.o.o. Beograd, Vojvođanska 386, 11271 Beograd - Surčin, Srbija, [email protected]. Za obradu i distribuciju newsletter-a koristimo usluge CleverReach GmbH & Co. KG (Muehlenstr. 43 - 26180 Rastede - Germany).

10. Bezbednost podataka

Naši zaposleni i sa naše strane ovlašćene kompanije za pružanje usluga su se obavezali na ćutanje i pridržavanje primenljivih zakona o zaštiti podataka. Kompanija preduzima razumne tehničke i organizacione sigurnosne mere, da bi zaštitila Vaše lične podatke od gubitka, izmene, uništavanja i od pristupa neovlašćnih lica ili neovlašćenog prenosa. Naše sigurnosne mere se shodno tehnološkom razvoju stalno popravljaju.

Da bi zaštitili bezbednost Vaših podataka, koristimo najnovije, vrhunske metode enkripcije (kao što je SSL).

11. Trajanje čuvanja podataka

Mi čuvamo Vaše podatke u principu dok je to neophodno za pregled naše Online ponude i time povezanim servisima ili mi imamo ovlašćeno interesovanje za dalje čuvanje(npr. mi možemo takođe posle ispunjenja ugovora još imati ovlašćeno interesovanje za poštanski marketing). Brisanje podataka se vrši po isteku zakonskih ili ugovornih rokova čuvanja (npr. poresko-pravni i privredno-pravni rokovi čuvanja). Podaci, koji ne podležu obavezi čuvanja, brišu se po isteku opisanog ograničenja namene.

12. Prava kao korisnika

Kao korisniku našeg veb-sajta dostupna su Vam različita prava. Molimo da za ostvarenje Vaših prava koristite podatke u Odeljku Kontakt. Molimo da se pobrinete za to, da nam je moguća nedvosmislena identifikacija Vaše ličnosti.

13. Prava na informaciju, ispravku ili brisanje podataka

Prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka u svako doba ćete na zahtev dobiti i bez nadoknade pisanu informaciju o tome, koji podaci o Vašoj ličnosti (npr. ime, adresa) se čuvaju. Dalje imate pravo na ispravku ili brisanje ovih podataka, ukoliko su ispunjene zakonske pretpostavke. Sa izuzetkom zahteva za brisanje primera radi sačuvani podaci o poslovnim procesima podležu zakonskoj obavezi čuvanja.

14. Pravo na ograničenje obrade podataka

Vi imate pravo da ograničite obradu Vaših ličnih podataka.

15. Pravo na prigovor

Uz to Vi imate pravo, da u svako doba preko nas prigovorite obradi podataka. Mi ćemo onda obustaviti obradu Vaših podataka, osim ako, mi možemo – prema zakonskim zahtevima – dokazati prinudne razloge za dalju obradu, koji prevazilaze Vaša prava.

16. Pravo na prenosivost podataka

Dalje na upit odobravamo prenosivost sa Vaše strane saopštenih ličnih podataka putem stavljanja na raspolaganje u zajedničkom i mašinski čitljivom formatu podataka.

17. Opoziv saglasnosti

Vi imate pravo da opozovete Vašu saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka u svako doba sa dejstvom za budućnost, koju ste nam dali za jednu ili više određenih svrha. Zakonitost obrade Vaših podataka ostaje do opoziva od toga nedirnuta.

18. Automatska obrada ličnih podataka

Isključivo automatski izvršena obrada Vaših ličnih podataka sledi samo onda, kada je ova neophodna za zaključenje ili ispunjenje ugovora i ova ne otkriva nikakvo pravno ili slično dejstvo za Vas.

19. Izmena naših odredaba o zaštiti podataka

Zadržavamo pravo da povremeno prilagodimo ovu Izjavu o zaštiti podataka, da bi ona uvek odgovarala aktuelnim zakonskim zahtevima ili da bismo sproveli izmene naših usluga u Izjavi o zaštiti podataka, npr. kod uvođenja novih usluga. Za Vašu ponovljenu posetu važi onda nova Izjava o zaštiti podataka.

20. Žalbe regulatornim organima

Žalbe koje se odnose na obradu vaših ličnih podataka treba da podnesete kontaktiranjem odgovarajućih zakonodavnih organa. Možete da kontaktirate organe za zaštitu podataka, koji su odgovorni na vašoj lokaciji ili državi, ili organe za zaštitu podataka koji su odgovorni za nas. To su:

POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

20. Kontakt

Kod pitanja u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, kod predloga ili žalbi možete se obratiti našem ovlašćenom licu za zaštitu podataka. Preporučujemo Vam, da poverljive informacije dostavljate isključivo putem pošte.

Ovlašćeno lice za zaštitu podataka Einhell d.o.o. Beograd
Vojvodjanska 386
11271 Beograd - Surcin, Serbia
Email: [email protected]
Phone: +381 11 2269 171/181