Procedura reklamacije u garantnom roku

Jednostavno, pouzdano, transparentno!

Ako imate problema sa Einhell uređajem ili Power X-Change baterijom, koju ste prethodno registrovali iprodužili garanciju? Omogućavam vam da jednostavno pošaljete uređaj i mi ćemo se pobrinuti za ostalo.

Naša usluga korak po korak

  1. Proverite da li je uređaj još uvek u garantnom roku prijavljivanjem na Vaš korisnički nalog i uspešnim sprovođenjem registracije garancije.
  2. Preuzmite validni obrazac "produžetka garancije" za svoj uređaj i popunite ga pružajući sve relevantne informacije u vezi sa oštećenjem koje je nastalo.
  3. Po popunjavanju obrasca, sačuvajte kopiju za svoju arhivu i otcepite original duž isprekidane linije.
  4. Ubacite gornji deo produžetka garancije u ambalažu uređaja. Donji deo ukazuje na adresu i može se lako pričvrstiti na paket.
  5. Pošaljite nam paket koristeći isključivo uslugu brze pošte CITY EXPRESS ili nam ga donesite!

Šta dalje - uobičajena procedura reklamacije

Odmah nakon prijema i završene defektaže kvara uređaju dodeljujemo status. Ovaj status određuje da li će uređaj biti popravljen ili zamenjen novim u zakonom predviđenom roku.

Imate još pitanja ili želite sa nama da stupite lično u kontakt? Kontaktirajte sa nama - naš servis Vam je na usluzi!

Da li imate pitanja?

Oko svih pitаnjа i proizvodа kompаnije Einhell ili tehničkih problemа pomoći će ti stаlnа linijа zа pomoć klijentimа.

+381 11 2269 161/162

Od ponedeljka do petka
8:00 - 16:00