Einhell uslovi garancije

Pored zakonske garancije – 24 meseca za uređaje i 6 meseci za baterije, od datuma na fiskalnom računu, na sve tehničke defekte za koje Einhell može biti odgovoran, ako su proizvodi registrovani u roku od 30 dana od kupovine, Einhell produžava ovu garanciju na 3 godine za uređaje i 3 godine za Power X‐Change baterije, kao i 10 godina za motor u slučaju PurePower Brushless uređaja. Desetogodišnja PurePOWER Brushless garancija pokriva samo defekte motoroa Vašeg uređaja nastale usled defektnih materijala ili proizvodnje i ograničene je samo na popravku takvih defekata ili zamenu motora, po Vašoj želji.


Reklamacija mora biti podneta pre isteka garantnog perioda i u roku od dve nedelje od pojave kvara. Nakon popravke ili zamene, ne dolazi do produžavanja garantnog perioda ili nove garancije. Ovo se odnosi i na popravke na licu mesta.

Einhell proizvodi poslati bez identifikacione nalepnice, bez kopije fiskalnog računa, polovni uređaji prodavani direktno iz fabričke Einhell prodaje. Preprodavani Einhell artikli od strane trećih lica ili privatnih osoba isključeni su iz mogućnosti za realizaciju garancije.

Garancija može biti odbijena takodje i u sledećim slučajevima:

  • Nepravilna upotreba, neadekvatno skladištenje, korišćenje neadekvatnih materijala.
  • Prekomerno habanje i konsekventno oštećenje (takodje i motora) usled manjka održavanja, nege i podmazivanja.
  • Oštećenja uređaja nastala usled habanja koja nisu uobičajena za normalnu upotrebu
  • Oštećenja motora nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu.
  • U slučaju da su Einhell Classic ili Expert uređaji korišćeni za komercijalnu, profesionalnu namenu (izuzetak: Professional uređaji mogu biti korišćeni na ovaj način)

*Baterije. paketi baterija i starter setovi su podložni prirodnom habanju i dizajnirani su za ograničen broj ciklusa. Na habanje posebno utiču faktori kao što su velika opterećenja i brzine punjenja (npr. režim pojačanja - "Boost mode"). Ako su baterije izložene toploti, hladnoći, vibracijama ili udarcima, to takođe negativno utiče na njihovo trošenje.

Detaljne uslove garancije možete naći u uputstvu za upotrebu Vašeg uređaja.

Da li imate pitanja?

Oko svih pitаnjа i proizvodа kompаnije Einhell ili tehničkih problemа pomoći će ti stаlnа linijа zа pomoć klijentimа.

+381 11 2269 161/162

Od ponedeljka do petka
8:00 - 16:00